Kommunedirektør: Tittelen til øvste administrative leiar i kommunen har endra seg frå rådmann til kommunedirektør. Foto: Camilla Kvamme

Behold rådmannstittelen!

Kommunedirektør. Tenk litt på denne tittelen, kjære leser og innbygger: Hva assosierer du med en direktørtittel?

I bilaget til Os og Fusaposten med tittelen På veg mot Bjørnafjorden kommune, ser vi at vår nye kommune får en direktør: Kommunedirektør. Tenk litt på denne tittelen, kjære leser og innbygger: Hva assosierer du med en direktørtittel? Sannsynligvis øverste leder i en privat bedrift. Og det er nettopp her direktørtittelen kommer fra.

En årsak til at stadig flere kommuner erstatter rådmannstittelen med tittelen kommunedirektør, er frykten for at kvinner ikke vil søke på stillingen som rådmann. For hvordan kan en kvinne være rådmann? Hun er jo ingen mann! Men her er det en stor misforståelse: Mann i denne sammenheng betyr menneske. Så tittelen rådmann er faktisk kjønnsnøytral! Og den indikerer at dette mennesket, enten mann eller kvinne, skal gi råd til politikerne – og ikke bestemme slik en direktør gjør i en privat bedrift. Et alternativ til rådmannstittelen er derfor ikke tittelen kommunedirektør, men tittelen kommunerådgiver!

Det kan lett oppstå forvirring hvis vi erstatter rådmannstittelen med tittelen kommunedirektør. Og en slik forvirring oppstår allerede i nevnte bilag til Os og Fusaposten. For i billedteksten til et intervju med Christian Fredrik Fotland, som i dag er rådmann i Os kommune, kan vi lese følgende (s. 47): «Frå nyttår vert det forhåpentlegvis litt kortare arbeidsdagar for rådmannen.» Selvfølgelig blir det korte dager for rådmannen i Bjørnafjorden kommune. For det blir ingen rådmann i kommunen! Men derimot en kommunedirektør!

Min oppfordring til de, som på vegne av innbyggerne, bestemmer i Bjørnafjorden kommune (altså politikerne og ikke kommunedirektøren) er følgende: Fjern den misvisende tittelen kommunedirektør! Behold rådmannstittelen!

Norvald Monsen

Kuventræ