Totalen: Kva blir så totalen nå dei siste prisane frå vegvesenet ligg på tett opp under 50 milliardar?

Det er eit fåtal oppegåande personar som framleis trur dette vert noko av

Kva blir totalprisen?

Dette er ein kommentar til Øyvind Halleraker sitt innlegg om Hordfast.

Det er kjekt å høyra at det er liv frå den kanten enno. Det har vore stille lenge.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er eit fåtal av oppegåande personar som enno trur at det prosjektet nokonsinne vert gjennomført.

Les også
«Fake-news» om Hordfast

Ikkje uvanlege kostnader frå vegvesenet er:

Prosjektets kalkulerte kostnader + 15 % rentetillegg + 30-40 % uføresette kostnader.

Kva blir så totalen nå dei siste prisane frå vegvesenet ligg på tett opp under 50 milliardar?

Gudleik Østerbø

Les også
Du må ta med heile reknestykket, Halleraker!
Les også
Joda, Gissinger, eg har teke med heile reknestykket