Det komplette kaos: Hordfast er ikke en universalnøkkel som løser alle problemer. Hordfast er nøkkelen som åpner det komplette kaos.

Hordfast er ikke nøkkelen til Hordalands trafikklås

Kjære ordførere i Sunnhordland og på Haugalandet; Å presse på med Hordfast er verken nøkkelen eller løsningen for Vestlandsregionen.

Leserbrevet er et svar til 14 ordførere fra Sunnhordaland og Haugalandet, som i BA nylig tok ordet for Hordfast.

Som om ikke bergensregionen har nok utfordringer med trafikken, ønsker 14 ordførere i Sunnhordland og på Haugalandet å påføre regionen enda flere utfordringer. Deres løsning vil sette bergensregionen tilbake til 80-tallet bestående av timevis med kø. Jeg vil ha en innovativ og ubeskjeden utvikling her i vest, men per nå mangler vi fundamentale ferdselsårer som bør komme før Hordfast.

Bergen har fire veier ut; vest, nord, øst og sør. Veien mot vest via E39 er tungt overbelastet med trafikk og mye kø med en årsdøgntrafikk (ÅDT) godt over 20.000 kjøretøy.

Samme veien fra Vågsbotn og nordover med en strekning på 9 km, er dimensjonert for ca. 8000. Samme strekningen passeres av det tredobbelte, altså er dagens belastning langt over kapasiteten. De ni km vi snakker om, har flest ulykker og drepte i trafikken per km på Vestlandet. Her står trafikken i stampe hver eneste dag.

Så har vi E16 østover, med en ÅDT på over 15.000 og flere steiner klare for å rase ned i veibanen når som helst. Denne veien er også utsatt for ulykker og har tatt flere liv i trafikken.

Strekningen Halhjem-Sandvikvåg har derimot en ÅDT på 3500. Å mate denne trafikken inn til Bjørnafjorden og Bergen via en motorvei kommer til å by på alvorlige forstoppelser. 14 ordførerne påstår at Hordfast er nøkkelen. Nøkkelen til hva?

Artikkelen held fram under annonsen.

Det markedet Sunnhordland og Haugalandet vil knytte seg til i Bjørnafjorden og Bergen, hvor er dette? Er det øst, nord, vest eller sør for Bergen? Om det er nord, øst eller vest for Bergen, er ikke nøkkelen Hordfast. Hordfast er ikke en universalnøkkel som løser alle problemer. Hordfast er nøkkelen som åpner det komplette kaos. Det er her ordførerne ikke ser noen løsning fordi de har låst seg fast. Å presse inn 10.000 ekstra kjøretøy i bergensregionen er så langt ifra en nøkkel eller løsning som det er mulig å komme.

Hva er grunnen til at alle ordførerne i Sunnhordland og på Haugalandet ønsker seg Hordfast? Hvem er det som styrer med jernhånd?

Jeg kan innrømme at Hordfast selvsagt er et godt forslag for å knytte regionene sammen, utvikle næring og oppjustere fremdrift. Men det er dessverre prematurt for bergensdalen, eller kanskje er Bergen for prematur.

Min drøm er at regionene samarbeider om et helhetlig løft av infrastruktur, der E39 blir likeverdig oppgradert både i sør og i nord. Slik at bilister kan oppleve trygg ferdsel og god flyt langs kysten. I motsetning til de som kun snakker om Hordfast, er det eneste vi ber om, at Hordfast må vente litt, til Bergen har fått løst utfordringene i nord, vest og øst.

Christian Rolland

Åsabu

Artikkelen held fram under annonsen.

Bystyrerepresentant

Folkets Parti FNB