Pynten: Frivilligheten er pynten på kaken. Foto: Camilla Kvamme

Hva er frivilligheten?

Frivillige er ikke grønne, røde og blå mennesker som står klare i et skap, og kan tas ut til bruk når de trengs. Frivillighet er mennesker som gjør noe de har lyst til, når de har lyst.

Disse ordene falt i et møte i Frivillighetssentralen på torsdag, og er en setning som vi alle må ta med oss - men kanskje spesielt vi som er politisk engasjert. Du kan oppmuntre og legge til rette for frivillighet, men hverken be om det eller legge det til grunn som en bærende faktor.

Frivilligheten er pynten på kaken.

Vedtas det et nytt tilbud for barn og unge, bygges det et nytt sykehjem, eller skal det oppføres et nytt idrettsanlegg, må finansieringen også ligge til grunn for driften, eller man må sikre andre som er villige til å drive bygget om ikke det offentlige skal bære ansvaret. Det er nettopp det som er selve “kaken” som brukerne skal forsyne seg av.

Når grunnlaget ligger der i form av gode tjenester og tilbud, så blir frivilligheten det den skal være - et positivt ekstratilbud på toppen.

Frivillige er mennesker som går utenfor sin egen interessesfære for å gjøre noe for andre, men det trenger ikke være noe stort for den som gir av seg selv - men har enorm betydning for den som mottar frivilligheten. Ett av de beste eksemplene på det er å være besøksvenn. Du kommer på hjemmebesøk, går på tur eller kan ta en kaffe på kafé en gang i uken med en som ønsker kontakt med andre mennesker, og slik kan du gi glede til kontaktsøkende mennesker.

Den innsatsen frivillige gjør, tilsvarer 142.000 årsverk årlig i Norge, men dette er ikke noe som egentlig kan, eller skal, regnes i arbeidstimer.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi skal glede oss over frivilligheten, men ikke forvente den.

Vi skal ønske oss frivillighet, men ikke be om den.

Og vi kan alle bidra med noe inn i frivilligheten, uavhengig av alder, egenskaper og kunnskap. For det å være frivillig skal være den laveste terskelen å trå over. Det skal jo nettopp handle om å gjøre noe du har lyst til å gjøre, når du har lyst til å gjøre det.

Vi har to gode frivillighetssentraler i kommunen, en på hver siden av fjorden, og jeg vil absolutt anbefale alle om å ta kontakt med dem om man har lyst til å gjøre litt for andre innimellom. Spesielt i år, 2022, som er frivillighetens år.

Thorstein Skårnes

1.vara til kommunestyret for Frp

Artikkelen held fram under annonsen.