Har tilrettelagt: Jettegryto barnehage har tilrettelagt slik at vi kan besøke barnehagen to dager i uken, for å teste om det er mulig å gå i barnehagen. Foto: Privat

Kjære ansatte i Bjørnafjorden

Jeg har lyst til å skryte av dere. Hver uke står dere på og tilrettelegger for at mitt barn skal ha det bra.

Ikke minst kommunens politikere som snur på få dager og lager tillegg i vedtektene, slik at barn med store helseutfordringer kan få tilpasset plass i kommunale barnehager ut fra sitt behov.

Les også
Vedtok heildagsplassar utan å gjera unntak for alvorleg sjuke born. No ber ho kommunen sjå på saka på nytt.
Les også
Lene blir høyrt: Kommunestyret gjer unntak om heildagsplassar i barnehage

Tar av meg hatten for ordfører Trine Lindborg (Ap) og Laila Reilertsen (Frp) som lyttet og gjorde noe med saken. I tillegg til alle de andre kommunepolitikerne jeg var i kontakt med etter at Os & Fusaposten skrev om saken. Takk til dere alle sammen for at dere lytter til innbyggerne.

Det er mange ansatte som også står på hver dag og uke for at mitt barn skal ha det bra i denne kommunen.

Jettegryto barnehage har tilrettelagt slik at vi kan besøke barnehagen to dager i uken, for å teste om det er mulig å gå i barnehagen. Dette er takket være ansatte som snur på timeplanen og tilpasser barnet mitt.

Marita Hjelle på PPT har vært enestående fra dag 1 når jeg tok kontakt. Gjennom samtaler og dialog har man klart å lage et tilbud til mitt barn selv midt i en pandemi. Og det er ikke nei i hennes munn. Hun og PPT strekker seg langt for å gi et godt tilbud.

En legevakt i Eikelandsosen som alltid er beredt hele døgnet til å gi helsehjelp når barnet trenger det, fortjener også takk. Legene har lest seg opp og kjenner barnets utfordringer, noe som gjør det lett å den hjelpen man trenger i en akutt situasjon.

Takk til fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier som alltid er der når man trenger dem. Enten for råd, behandling eller en samtale.

Vi heier på dere alle og er imponerte over hvordan dere snur hver stein for å gi best mulig tilbud under pandemien, selv om ikke det alltid blir optimalt.

Lene Nilsen