Pridemarkeringsmøte: N/A Foto: Kenneth Svenningsen

Kriser løses best i fellesskap

1. mai er arbeiderenes kamp- og festdag. Årets 1. mai blir en annerledes dag, men den er ikke mindre viktig. Tvert imot.

Årets 1. mai er kanskje viktigere enn den har vært på lenge. Det er i krisetider vi ser hvor viktig verdiene og politikken fagbevegelsen står for, er.

Samfunnskritisk personell er et begrep som har vært flittig brukt den siste tiden. Hvem er så alle disse menneskene som er absolutt uunnværlige for at samfunnet tross alt skal fungere.

Er det direktørene, arvingene, og spekulantene som holder hjulene i gang om dagen? Nei, blant de som omtales som samfunnskritisk personell, finner vi blant andre renholdere, renovasjonsarbeidere og helsepersonell.

Samfunnskritisk personell er ofte kvinner som opplever å bli tilbudt latterlige 16,9 eller 33,3 prosent stillinger. Samfunnskritisk personell jobber ofte i det som blir sett på som lavstatus yrker. Samfunnskritisk personell opplever ofte at jobbene deres forsvinner ut på anbud når det skal spares.

Samtidig som samfunnskritisk personell er i full jobb og noen jobber mye mer enn vanlig, er det mange som i disse dager lever i uvisshet. Folk er permitterte. Noen har allerede blitt oppsagt. Noen er redde for at arbeidsplassen deres kommer til å forsvinne før denne krisen er over.

Samhold, solidaritet og dugnad er begreper som står sentralt i fagbevegelsen. Vi kan blant mye annet takke fagbevegelsen for den norske modellen. Modellen som har sikret oss en velferdsstat som har økonomiske muskler til å hjelpe oss gjennom den krisen vi nå står i. Det brukes i disse dager flere titalls milliarder på å hjelpe bedrifter gjennom krisen.

Dette er selvfølgelig viktig og riktig, men det er uforståelig at stortingsflertallet ikke stiller krav til de bedriftene som mottar disse krisepakkene. Kravet om at bedrifter som mottar krisehjelp ikke skal betale ut utbytte til eiere.

Kriser løses best i fellesskap. Og sammen skal vi komme oss gjennom denne krisen også.

Da må vi slutte å avspise folk med 16,9 og 33,3 prosent stillinger, slutte å se på renhold som en salderingspost, som kan settes ut på anbud til den oppdragsgiver som krever minst og slutte å forvente at folk som lever fra lønning til lønning skal klare seg på 64 prosent av vanlig lønn etter 20 dager, mens eiere tar ut fullt utbytte.

SV krever rett til hele stillinger. SV krever at kommunale kjerneoppgaver skal drives i kommunal regi. SV sier nei til utbytte og stiller krav om null oppsigelse for bedrifter som mottar krisestøtte.

Artikkelen held fram under annonsen.

Gratulerer med dagen. Alt blir bra! denne krisen skal vi løse sammen.

Hege Bjørnør

Leder Bjørnafjorden SV

Leder for faglig utvalg i Vestland SV