Vil ha tilbodet tilbake: – Kvifor kan ikkje 610-bussen gå til og frå byen som før?

Lat oss få tilbake direktebussen til byen!

Om ikkje alle, så lat nokre avgangar gå heile vegen som før.

Då eg flytta frå Bergen til Søfteland i sommar, fekk eg vite at det ikkje skulle bli endringar i kollektivtilbodet på gamle E39 etter opninga av den nye vegen 01.11. Eg er difor svært skuffa over eit mykje dårlegare tilbod når ein no må byta til eller frå bybane på Nesttun.

Rett som det er opplever eg at 610-bussen akkurat har gått når bybanen kjem til Nesttun, og eg må då venta nesten 30 minutt til neste buss. Avgangstidene for bussen frå Nesttun kunne tilpassast eit tidspunkt når ein bane kjem frå byen. Det burde vera enkelt å få til, i og med at bussruta startar der.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dersom ein vel å reisa ned til Tøsdalsskiftetog ta 600-bussen derifrå, har eg opplevd den same dårlege korrespondanse: At 600-bussen går rett framfor nasen før ein er komen ut. Er det ikkje mogleg å tilpassa dette betre?

Kvifor kan ikkje 610-bussen gå til og frå byen som før? Det ville sikkert også avlasta dei overfylte 600-bussane og ikkje minst dei overfylte bybanane!

Kvifor ikkje tenkja på kva som er best for passasjerane og også miljøet? For at fleire skal la bilen stå, må det kollektive tilbodet fungera greitt og smidig.

Direkteruta gjennom tunnelen er eit betre tilbod for Os, men burde ikkje føra til eit dårlegare tilbod for alle dei som bur langs gamlevegen.

Takknemleg om de kan gjere noko med dette. Lat oss få tilbake direktebussen til byen. Om ikkje alle, så lat nokre avgangar gå heile vegen som før.