Osbygda har ingen belasta område, men sefor deg at eit brotsverk utført i Os sentrum skal straffast hardare enn i resten av bygda.
Osbygda har ingen belasta område, men sefor deg at eit brotsverk utført i Os sentrum skal straffast hardare enn i resten av bygda.

Lesarbrev: Likskap for lova?

Se for deg at det skal løne seg å reise til Nore Neset for å rane nokon, samanlikna med å utføre det same brotsverket i Os sentrum.

Dobla straff for dei som utfører visse kriminelle handlingar i eit belasta område, lokka Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug i eit uhemma velgjarfrieri framfor Frp sitt landsmøte denne veka.

Er gjerningsmannen i tillegg ansett for å vere gjengkriminell, ventar fire gonger så kraftig straffereaksjon frå det offentlege, dersom dei to partitoppane får gjennomslag for ideane sine.

I Aftenposten 29.april framhever dei to, ikkje uventa, Oslo Aust generelt, med bydelen Holmlia, kjent for låg levestandard og høg andel av innvandrarar, spesielt, i tillegg til Oslo sentrum, som område der det skal “koste meir” å tagge, drive hærverk, stjele, rane, gå med våpen, eller selge narkotika m.m.

Det er nok ikkje mogleg å overføre desse tankane til heimlege trakter, Osbygda har ingen belasta område med utprega gjengkriminalitet, men se likevel for deg at eit brotsverk utført i Os sentrum skal straffast hardare enn i resten av bygda.

Se for deg at det skal løne seg å reise til Nore Neset for å rane nokon, samanlikna med å utføre det same brotsverket i Os sentrum. Se for deg at det skal vere halv straff for å selge narkotika i Halhjemsmarka samanlikna med å deale på Osøyro.

For i praksis betyr dette strafferabatt dersom brotsverket vert utførd i eit område med låg kriminalitet, eller høgare levestandard, om du vil. Den ultimate strafferabatten blir gitt til den som heller ikkje er med i ein gjeng når han taggar, ranar eller sel narkotika.

Men tilbake til dei som eventuelt kjem til å få skjerpa straff. 2. april i år skreiv VG i artikkelen «Norske fanger er blant Europas dyreste» at eit døgn i norsk fengsel i gjennomsnitt kostar samfunnet 2700 kr. Her er det berre å finne fram kalkulatoren. Eit brotsverk som i mindre utsette strøk kvalifiserer til seksti dagar bak lås og slå, blir fort hundre og tjue dagar bak murane om det er utført i eit belasta område. Er gjerningsmannen gjengmedlem må vi multiplisere med to nok ein gong.

Korleis Frp skal finansiere denne budsjettposten utan bompengar eller skatte- og avgiftsauke, vel, det er det berre Helgheim og Listhaug som veit.

I Miljøpartiet dei Grøne tuftar vi politikken vår på likeverd og likskap for lova. Kva vel du?

Geir Fossåskaret

Styremedlem

Artikkelen held fram under annonsen.

Miljøpartiet dei grøne Bjørnafjorden