Lesarbrev: Vannmeloner

Det har faktisk vært en del snakk om vannmeloner i denne valgkampen.

Frp har brukt tid på å fremstille MdG som en vannmelon. Grønn uten på og rød inni, MdG har brukt tid på å tilbakevise påstanden og poengtere at de er et blokkuavhengig parti som kan samarbeide like godt til høyre som til venstre.

Vi i SV har fulgt vannmelon-debatten med en viss undring. For oss er det helt greit om Frp vil bruke annonsepenger på å beskrive en god vannmelon.

SV er virkelig ett grønt og rødt parti. Klimakrisen er et faktum vi ser konsekvensene av både globalt og lokalt. Nå sist lokalt da ekstreme nedbørsmengder vasket vekk flere viktige veier i Fusa. Om vi ikke tar grep nå, vil vi oppleve flere og verre slike hendelser i fremtiden. Med våtere, varmere og villere vær.

Vi må handle nå. og alle må bidra. Det er ikke sånn at Norge, Fusa, Os eller Bjørnafjorden kommune er så små at vårt bidrag ikke har noe å si.

Samtidig opplever vi at stadig flere i våre kommuner som har det trangt økonomisk. Personer som av en eller annen grunn er langvarig syke opplever at AAP (arbeidsavklaringspenger) kuttes, og folk henvises over på sosial stønad. Barnefamilier som mottar sosialstønad, får stønaden redusert fordi barnetrygden regnes som inntekt.

Klimakrisen kan ikke løses uten at vi også løser de problemene økende forskjeller i makt og rikdom skaper. Det er ikke et alternativ å handle kortreist økologisk ost, når du faktisk ikke har råd til ost i det hele tatt. Når du lever livet på vent med mobiltelefonen på 24/7 i jakten på ekstravakter for å klare å leve av en deltidsstilling. Er det ikke et alternativ å bytte arbeidstid mot fritid for å begrense forbruket.

I et samfunn med store forskjeller vil folk ha mindre tillit til hverandre. Om vi ikke gjør noe for å minske forskjellene mellom fattige og rike, blir klimakampen vanskeligere. Derfor hører det røde og det grønne sammen.

Du trenger ikke velge mellom rødt og grønt. Du trenger ikke velge mellom miljø og rettferdighet.

Du kan stemme for begge deler: Stem SV.

Hege Bjørnør

Leder

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden SV