Sykkelvei: Herifra vil kommunen lage gang- og sykkelvei inn til Lyseparken. Foto: Camilla Kvamme

Mener kommunen at søftelendinger drømmer om å kunne sykle til Endelausmarka for å ta bussen?

Bruk heller pengene innenfor helsevesenet i kommunen.

Hvem er det som har behov for gang- og sykkelvei på vestsiden av Vindalsvatnet?

Iflg kommunen er det «eit ønske om ei kopling for mjuke trafikantar mellom Søfteland og Lyseparken/ kollektivterminalen i Endalausmarka.» Hva?

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Herifrå vil kommunen laga gang- og sykkelveg inn til Lyseparken

Mener kommunen at søftelendinger som skal til Bergen med buss drømmer om å kunne sykle til Endelausmarka for å ta bussen gjennom tunellen/motorveien? Hvor har de dette fra?

Det går faktisk busser gjennom Søfteland fortsatt, og på den tiden du trenger for å sykle til Endalausmarka, er du kommet til Nesttun og Bybanen.

Eller - om du vil starte med sykkeltur - kan du ta eksisterende gang- og sykkelvei gjennom Søfteland og til Os for å ta bussen derfra. Men det virker jo litt bakvendt.

Men viktigst av alt: Vestsiden av Vindalsvatnet har allerede en fredelig turvei for gående, og østsiden av Vindalsvatnet har den flotte gamle postveien. Terrengsyklister vil kunne bruke begge disse om de ønsker, men ikke syklister på racersykler i 50 km/t og uten sykkelbjelle.

Disse mindre myke trafikantene kan som nevnt bruke eksisterende sykkelvei, eller nå gamle E39 gjennom Søfteland. Men slipp dem ikke inn i turområder for gående!

Det som mangler i dag er en bedre kobling mellom postveien og stien på vestsiden i enden av Vindalsvatnet/på Hetleflåten, for slik å gjøre det enklere å gå rundt Vindalsvatnet. Men denne turveien trenger absolutt ikke å gå innom Lyseparken eller tilrettelegges for syklister.

Jeg håper derfor at kommunen ikke går videre med denne planen. Bruk heller pengene innenfor helsevesenet i kommunen!

Gro Hjelle

Artikkelen held fram under annonsen.

Søfteland