Innvirkning: Har innbyggerne sin stemme i høstens kommunevalg innvirkning på hvorvidt drastiske kutt må gjennomføres eller ikke?

Til alle politiske parti: Hvordan vil dere håndtere det store underskuddet?

Mange partier har vært fraværende i debatten, og flere partier fremstår diffuse. I den forbindelse er begrepet «stikke hode i sanden» blitt brukt.

Det er mange innlegg om kommuneøkonomien. Samtidig synes jeg ikke det kommer tydelig nok frem hvordan de ulike politiske partiene vil håndtere det store underskuddet. Med min begrensede kunnskap om politikk og økonomi har kommunen to valg: Få opp inntektene og senke utgiftene.

Les også
PwC har føreslått innsparingar på tilsaman 141 millionar: – Er på langt nær nok
Les også
Føreslår å leggja ned seks barneskular og to barnehagar. Dette er éin av dei.

Er det riktig at den strategien kommunen velger, påvirkes av politiske føringer? I så tilfelle kan alle stemmeberettigede ha mulighet til å påvirke omfanget av nedskjæringer i kraft av vår stemme til høstens kommunevalg.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ut ifra det jeg leser i avisen, er det få politiske partier som er tydelig på hvordan de vil håndtere den økonomiske krisen kommunen befinner seg i. Med unntak av MDG og SV som sier de vil innføre eiendomsskatt for å øke inntekt, og Frp som skriver de vil gjennomføre nedskjæringer.

Les også
Føreslår å kutta meir enn 30 årsverk ved sjukeheimane i kommunen
Les også
Fryktar den politiske leiinga vil stikka hovudet i sanden etter 'knusande rapport'

Mange partier har vært fraværende i debatten, og flere partier fremstår diffuse. I den forbindelse er begrepet «stikke hode i sanden» blitt brukt.

Nylig kom et nytt, uavhengig parti på banen, Industri- og næringspartiet, (INP) som verken vil innføre (upopulære) tiltak som øker inntekt ved å innføre eiendomsskatt eller gjennomføre (upopulære) nedskjæringer - eksempelvis å legge ned flere skoler.

Hvordan er det mulig å gjennomføre en ansvarlig økonomisk drift og løse kommunen sitt store underskudd uten å øke inntekt eller senke utgiftene?

I ettertid kom et innlegg fra INP sin leder Nils Ove Lauvik med nærmere forklaring på hvordan dette kan gjennomføres.

Les også
Her er forslaga til innsparingar frå industri- og næringspartiet

Tydelige politikere er bra, og jeg er helt enig i at nedskjæringer ikke kan gå ut over helse og oppvekst. Det handler om tøffe prioriteringer. Leste også nylig at rødgrønne politikere i Viken fylke vil kutte egne lønninger. Her i kommunen er det lederlønningene som er høye...

Les også
– Kan kommunen garantera at folk slepp å gå med same bleie i 17 timar på våre institusjonar?

Kommunaldirektør Fotland skriver at kommunen er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Selv om alle nedskjæringene som er foreslått i PwC-rapporten gjennomføres, vil fortsatt kommunen være i underskudd. Han har tidligere uttalt at «vi må velge mellom eiendomsskatt eller smertefulle kutt i tjenesten».

Les også
Kommunen må spara over 160 millionar. Korleis hamna vi her?

Økonomisjef Kaalaas påpeker at kommunen har tre valg:, Øke inntekter, redusere utgifter og benytte sparepenger.

Artikkelen held fram under annonsen.

Har innbyggerne sin stemme i høstens kommunevalg innvirkning på hvorvidt drastiske kutt må gjennomføres eller ikke? Er vi i så tilfelle villige til å ta ansvar og bidra til å bedre kommuneøkonomien og hindre «smertefulle» kutt?

Mange interesseorganisasjoner har skrevet flere kritiske leserinnlegg om nedskjæringer, men er medlemmene i disse organisasjonene villige til å ta ansvar ved å bruke sin stemme på partier som øker inntekten i kommunen? Hvis ikke er det jo ingen poeng i å kritisere en politikk vi selv har stemt på.

Å innføre eiendomsskatt er allerede upopulært. Når vi i tillegg har økonomiske nedgangstider, er dette en vanskelig kampsak.

Les også
Kjære politikarar, veit de kva de gjer no?
Les også
Kjære politikere, det er «kjipt» å være fattig kommune

Hva betyr mest; personlige, økonomiske interesser eller å sikre forsvarlig drift i kommunen?

Et spennende tema for valgkampen, om ikke det viktigste temaet for valgkampen i vår kommune dette året.

Jeg ber om tydelig svar fra alle politiske parti på hvilken strategi de vil nytte for å sikre forsvarlig drift og håndtere kommunen sitt enorme underskudd.

Ina Søviknes

Les også
Kva vil kutt på nær 100 mill. gjera med helsetilbodet? Fleire politikarar uttrykkjer sterk uro
Les også
– Av og til er det godt å vera fagperson. Denne gongen er det vondt