Tydelig signal: – Det nye kommunestyret bør sende et tydelig signal om at lønnsnivået til en ny kommunedirektør må kraftig ned fra dagens nivå.

Topplederlønninger: Den første store testen for Høyre og Frp

Bjørnafjorden kommune trenger ny toppleder. Lønnsnivået vi lander på vil vise om Høyre og Frp har forstått alvoret i situasjonen de har satt kommunen i.

I løpet av høsten må kommunen finne en ny kommunedirektør etter at det ble klart at Christian Fotland har takket ja til en tilsvarende jobb i Alver kommune. Christian Fotland har vært en særdeles dyktig kommunedirektør. Jeg vil gjerne takke ham for jobben han har gjort og ønske ham lykke til i Alver.

Samtidig er det ingen tvil om at Fotland har hatt en problematisk høy lønn her i kommunen. Den har vært politisk bestemt, og satt så høyt fordi Frp, Høyre og Arbeiderpartiet har ment at det er rett lønnsnivå for vår kommunedirektør.

Artikkelen held fram under annonsen.

Diskusjonene om lønnen hans har også på ulovlig vis vært holdt unna offentligheten. Jeg og SV har vært sterkt kritiske til det, og fikk satt både lønnsnivå og manglende åpenhet på dagsordenen.

Debatten som har kommet i ettertid har vist at lønnsnivået er høyere enn det innbyggerne mener er akseptabelt. Den skyhøye lønnen har fremstått som en spesielt tonedøv avgjørelse når vi samtidig diskuterer skolenedleggelser og kraftige kutt i eldreomsorgen.

Nå skal Bjørnafjorden ut på markedet og finne en ny kommunedirektør. Min klare oppfordring er at vi benytter anledningen til å ta kommunen i en ny retning når det gjelder lederlønn. Vi kan ikke fortsette å holde oss med landets dyreste toppsjefer. Det er ikke rett og vi har ikke råd til det. Spesielt i dagens situasjon er det to veldig gode grunner til at den nye direktøren bør ha lavere lønn enn den forrige:

* De omfattende kuttprosessene det nye kommunestyret vil gjennomføre kommer til å ramme både ansatte og innbyggere hardt. Det er dypt problematisk å ramme vanlige folk så hardt samtidig som samfunnstoppene tjener så godt.

* Kommunedirektørens lønnsnivå påvirker resten av toppledergruppens lønnsforventninger. En ny direktør på et nøkternt og klokt nivå kan derfor på sikt føre til langt større innsparinger enn den avgjørelsen isolert sett.

Det nye kommunestyret bør sende et tydelig signal om at lønnsnivået til en ny kommunedirektør må kraftig ned fra dagens nivå, slik at søkerne er klar over dette når de søker. Det samme bør gjelde for resten av de kommunale lederstillingene etter hvert som det kommer nye personer inn der.

Noen vil argumentere med at vi går glipp av de beste lederne om lønnen senkes. Til det vil jeg kommentere at snittlønnen til en kommunedirektør i desember 2022 var 1,24 millioner kroner. I Bjørnafjorden tjente kommunedirektøren 1,71 millioner kroner. For kommunalsjefer betaler vi i dag 160.000 kroner over snittlønnen i landet. Det skal altså være fullt mulig å redusere lønnsnivået og fremdeles klare å rekruttere gode ledere til kommunen.

For Frp og Høyre blir dette den første store testen på om de har forstått hvilken alvorlig situasjon de har satt Bjørnafjorden kommune i, etter at de styrte gamle Os kommune med stabilt flertall i 20 år. Det er nemlig gjelden fra denne perioden som nå tynger kommunen økonomisk. Og denne gangen er det ingen BKK-aksjer å selge for å redusere gjelden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Asle Olsen

Bjørnafjorden SV