Måtte fraktast ut: Med ein ATV blei kvinne frakta ut av terrenget i Steindalen, til ein plass der luftambulansen kunne landa. Illustrasjonsfoto. Foto: Arkiv

Trong helsehjelp i vanskeleg terreng: — Hjelpa var der i form av hyttefolk som usjølvisk stilte opp

Det var eg som blei flydd frå Steindalen til Haukeland sjukehus førre helg. Eg vil takka alle som hjelpte meg og mannen min.

Laurdag 1. mai vart eg dårleg i Steindalen, så dårleg at eg trong hjelp. I det området er det ikkje mogleg å koma fram med vanleg køyretøy, berre med terrenggåande doningar. I tillegg er det svært dårleg dekning på telefon, altså ein svært dum plass å måtta trenga helsehjelp.

Men den dagen var hjelpa der i form av hyttefolk som usjølvisk stilte opp! Dei tok styring, ringde helse, kontakta heimeverande hyttefolk, spora opp ein lokal mann med ATV som kunne hjelpa. Dei brukte all sin kunnskap og kjennskap, la alternative planar for sikkertheits skuld, i tillegg til å hjelpa mannen min som og var sterkt råka.

Så blei eg støtta, hjelpt og frakta, heile tida med følgje av ein av dei, sjølv på turen med ATV til Midtsæter. Der stod helse parat med alt sitt: Legebil, ambulanse, luftambulanse og brann. Eg vart teken hand om, flydd til HUS, og tatt i mot av eit batteri av personell. Alt gjekk svær fort, og på meg, som aldri har opplevd noko slikt før, var det imponerande!

All ære til vårt helsevesen som er der for oss når vi treng det.

Ein kjempestor takk til dykk alle, de veit sjølv kven de er! De fekk meg alle til å føla meg trygg!

Takksam kvinne