Stort potensiale: Vi må ikke glemme at vi har et stort potensiale for å øke inntektene til kommunen også, gjennom næringsetablering og tilflyttervekst.

Vi må øke inntektene og tilrettelegge for vekst

For Bjørnafjorden Høgre er det uaktuelt å innføre eiendomsskatt! Høgre mener denne skatten er usosial og ikke tar hensyns til innbyggernes inntekt og betjeningsevne.

Bjørnafjorden kommune er i en økonomisk vanskelig situasjon om dagen. Kommunen har høyere utgifter enn inntekter, og styrer mot økonomisk underskudd dersom en ikke endrer kurs.

Kommunestyret har tatt grep og bestilt tre rapporter fra PWC for å få en ekstern vurdering av driften til kommunen. PWC-rapportene er teoretiske rapporter som er utarbeidet for å sammenligne driften i Bjørnafjorden opp mot lignende kommuner i landet. PWC-rapportene er altså ingen fasitoppskrift, men veiledende rapporter som skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for å komme i budsjettbalanse.

Artikkelen held fram under annonsen.

Rapportene peker på flere kuttforslag som vil gi lavere driftsutgifter enn i dag. Lavere bemanning, færre skoler og administrativ omorganisering er noen av innsparingsmulighetene som rapportene trekker frem.

For at kommunen skal komme i budsjettbalanse, er det to grep som kan gjøres:

Redusere utgiftene eller øke inntektene. Bjørnafjorden Høgre mener en kombinasjon av disse tiltakene er veien å gå for å oppnå budsjettbalanse.

Debatten om budsjettbalanse har handlet mye om hva som skal kuttes. Dette er helt naturlig og nødvending for kommunen, men vi må ikke glemme at vi har et stort potensiale for å øke inntektene til kommunen også, gjennom næringsetablering og tilflyttervekst.

Bjørnafjorden er en stor akvakulturkommune med stort potensialt i selve primærnæringen, og ikke minst leverandørindustrien til næringen. Her er det viktig at kommunen er offensiv og tilrettelegger for at Bjørnafjorden kan være en plass havbruksnæringen kan utvikle seg i hele verdikjeden.

I tillegg har vi et stort næringsliv innen bygg og anlegg og et stort potensiale for å posisjonere Bjørnafjorden som en turistdestinasjon i regionen. Dette er politikk som Høgre har programfestet i det nye programmet for kommende kommunestyreperiode.

Den økonomiske situasjonen er lik for alle politiske partier i Bjørnafjorden kommune. Det er ingen av oss som har mer eller mindre penger.

For Bjørnafjorden Høgre er det uaktuelt å innføre eiendomsskatt! Høgre mener denne skatten er usosial og ikke tar hensyns til innbyggernes inntekt og betjeningsevne.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi i Bjørnafjorden Høgre mener det er viktig å omstille kommunen på en langsiktig og bærekraftig måte for å oppnå budsjettbalanse. Høgre er opptatt av å ha grundige og gode prosesser der innbyggere og ansatte i kommunen skal ha mulighet for å bli hørt, og kan komme med sine synspunkter. Høgre vil jobbe for at kommunen skal tilby innbyggerne gode og forutsigbare tjenester med høy kvalitet i årene fremover.

Vi ønsker å jobbe og tilrettelegge for at Bjørnafjorden kommune skal være den foretrukne kommunen å arbeide i. Vi ønsker å oppnå dette ved at vi alltid skal tilrettelegge for å ha et åpent og konstruktivt samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk nivå.

Ved å jobbe aktivt for at kommunen skal drive effektivt, øke inntektene der det er mulig, og ha ansatte og innbyggere med på laget i prosessen, er vi sikker på at vi sammen skal finne gode løsninger for Bjørnafjorden i årene fremover.

Emil T. Brimsholm

2. kandidat

Bjørnafjorden Høgre