Nye E39: Avkøyrsla frå E39 er stengt inntil vidare.

Avkøyrsel open att etter bilberging

Gjeld avkøyrsel på E39 etter Skogafjelltunnelen.

Klokka 10.42 er avkøyrsla frå E39 mot Hagavik/Ulvenvegen open for fri ferdsel.

Litt før klokka ni melde Vegtrafikksentralen på X at E39 avkøyrsla mot Hagavik/Ulvenvegen etter Skogafjelltunnelen var stengt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Årsaka var bilberging.

Vegtrafikksentralen melde på si heimeside at vegen var berekna open att kl. 10.35.