Kuventræ skule: Lærarar og ein 2. klasse er sette i karantene. Foto: Torgeir Holme

Elev i 2. trinn på Kuventræ skule smitta

24 elevar og fire tilsette må i karantene. Smitten har samanheng med utbrotet på Os ungdomsskule.

Ein elev ved 2. trinn på Kuventræ skule har fått påvist covid-19.

Det opplyser rektor Olav Røttingen i ein sms til alle føresette ved skulen.

24 elevar og fire lærarar i ei av 2. klassane er rekna som nærkontakter og må gå i karantene i ti dagar og testa seg snarast.

Husstandsmedlemmer og andre tilsvarande nære må vera i ventekarantene til nærkontaktane har testa negativt.

— Dette betyr at foreldre, søsken og andre nære skal reisa heim frå jobb, skule og barnehage snarast og halda seg i ventekarantene fram til testresultatet er klart, seier kommuneoverlege Klaus Melf.

Føresette til elevar som er nærkontaktar til smitta, og som difor må gå i karantene/ventekarantene, har fått melding om å henta borna sine på skulen måndag føremiddag.

Det opplyser kommunen på si heimeside.

Helsepersonell vil gi informasjon

Helsepersonell frå kommunen vil ta kontakt i løpet av dagen for å gi meir informasjon og rettleiing til nærkontaktane og deira husstandsmedlemer.

Alle nærkontakter er varsla.

Det er ikkje mistanke om smittespreiing til andre trinn ved skulen.

Artikkelen held fram under annonsen.