Huseigar: Tom Rune Solheim driv Joker Søfteland. Han har i tillegg til å driva butikk, spekulert i bustader tidlegare. Ein avtale som denne, har han aldri vore med på før. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Tilbakeblikk: Kjøpte dette huset for 1,3 mill. kroner og to pannekaker i veka i eitt år

Eigedomar skiftar hender ofte. At pannekaker er involvert i avtalen er heller unormalt.

Det er Joker Søfteland-eigar, Tom Rune Solheim, som har kjøpt nabohuset til butikken – det grøne, falleferdige huset.

– Om eg har gjort ei investering som kjem til å løna seg, er eg langt frå sikker på. Men eg trur at eg hadde angra om ikkje eg hadde kjøpt huset, seier Solheim.

Les også
Pannekakesalet på Søfteland har eksplodert sidan rekordåret 2018

I tillegg til å vera butikkdrivar, har Solheim også spekulert på eigedomsmarknaden. Det er ei stund sidan han har investert i noko, men no tok han sjansen.

– Eg tenkte meir med hjarta enn med hjernen på denne, seier Solheim og ler.

– Det har også noko å gjera med å ha respekt for butikken og historia. Det var nemleg på den adressa at butikken starta i si tid. Det er ei naturleg kopling mellom huset og butikken. Det var i 1967 at butikken blei flytta der han er i dag. Her var det tidlegare ein låve, seier Solheim.

Butikkeigaren har vore klar over at huseigar har sett etter kjøparar ei tid, og fortel at dei har hatt dialog i lang tid.

– Då det først blei snakk om det, hadde eg ikkje midlar til å ta investeringa. I praksis har han venta på meg, sjølv om det har vore andre interessentar. Det er eg takksam for, seier Solheim.

Les også
Vann konkurranse: Vil donera 5.000 kroner til kvinna som mista leilegheita i ein brann nyttårsaftan

Trym Jensen er mannen som stod for salet. Om den noko spesielle avtalen, seier han dette:

– Det er ein gimmick. Når eg legg ut annonsar for å selja noko, plar eg å leggja til ein "glascola" om summen er liten. Er det snakk om ein større sum, krev eg gjerne ein kasse med Cola på glasflasker som del av avtalen. I dette tilfellet blei det fleskepannekaker, smiler Jensen.

Skulle pussa opp: Trym Jensen kjøpte huset for berre to og eit halvt år sidan, med mål om å pussa opp. Det har ikkje gått som planlagt. Difor valde han å selja. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

– Kvifor har det blitt slik?

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det starta for mange år sidan, heilt tilfeldig. Eg kravde ein Cola som ein del av ein avtale. Dei synest det var morosamt, og så har det berre halde fram slik.

Les også
Grisebra fleskepannekake-tal: Joker Søfteland selde 87 fleskepannekaker - kvar dag (!)

– Du er med andre ord rimeleg glad i Cola?

– Eg var det ein gong i tida, men det har blitt ein del flasker etter kvart, då det stadig vekk er noko eg sel, fortel Jensen.

Det er berre to og eit halvt år sidan Jensen kjøpte huset ved Joker-butikken. Til dagen jobbar han som ambulansesjåfør, men han driv også eit lite byggfirma – Perle og Bruse Byggmesterforretning. – på sida. Målet var å pussa opp, men det har ikkje blitt tid til det. Då fann Jensen det naturleg å sjå etter nokon som kunne ta hand om bygget vidare.

– Det har vore andre interessentar, som ville nytta huset eller tomta til ulike føremål. Eg veit at Tom Rune ønskjer å ta vare på huset. Det er viktig for meg. Difor valde eg å selja til han, sjølv om eg veit at eg kunne fått meir om eg hadde vald nokon andre.

Akkurat kva huset skal nyttast til, er usikkert, men Solheim tenkjer på ein mogleg kombinasjonsløysing med bustad og næring.

– Det hadde vore kjekt å, i tillegg til bustader, kunna få ein frisørsalong, tannlege eller eit eller anna slik inn i bygget. Det er noko som heile bygda kan tena på.

Det som er sikkert, er at kjøpmannen er i dialog med «Den Hemmelige Pølsefabrikken», om eit spanande tilbod til søftelendingar, og andre gjennomreisande. Det kan ein lesa meir om her.