Det blir arbeid på Lepsøysundet bru til veka.

Lepsøyvegen blir stengt i periodar

Komande veke blir det igjen arbeid på Lepøsysundet bru.

Det vert vegarbeid på Lepsøysundet bru frå førstkomande måndag til og med fredag 1. mars. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 09.00 til 15.00. Vegen kan i løpet av denne tida bli stengt inntil ein halv time om gongen. Buss i rute får passera.