Full stans?: Det kan bli full stans i busstrafikken dersom det blir streik til helga. Foto: Kenneth Svenningsen

Nærare 30.000 kan bli tekne ut i streik til helga – kan gi full stans i busstrafikken

Bussjåførar over heile landet kan bli tekne ut i streik til helga viss det ikkje blir semje i lønnsoppgjeret. Ei rekkje ferjestrekningar blir òg ramma.

– Viss vi ikkje kjem til semje med NHO innan meklingsfristen, tek YS ut over 5.500 bussjåførar over heile landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leiar for YS Privat.

Ein streik vil truleg føra til at alle rutebussar står, opplyser YS.

I tillegg varslar LO at dei vil ta ut i overkant av 23.500 medlemer i streik, fleire av dei innan buss- og transport. Ei rekkje ferjesamband blir òg ramma.

– Vi har alltid som mål å bli samde, men er òg førebudde på streik, om det blir nødvendig. Eg konstaterer at det ikkje har vore mogleg å bli samde med NHO så langt, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

Møtest til helga

LO og YS har tysdag sendt varsel om plassoppseiing i det første streikeuttaket til Riksmeklaren og NHO.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjer som det blir mekla om hos Riksmeklaren frå fredag av. Fristen går ut ved midnatt natt til søndag 11. april.

– Viss partane ikkje blir samde innan fristen, vil 23.548 arbeidstakarar i NHO-bedrifter streika seinast frå klokka 6, søndag 11. april, opplyser LO.

Ein eventuell streik kan etter kvart òg bli utvida.

Fleire bransjar

LO-medlemene som blir tekne ut i streik, omfattar fleire bransjar.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tek kampen for heile arbeidslivet mot NHOs provoserande krav om reallønnsnedgang og stiller oss solidarisk bak kravet om eit ekstra lønsløft for dei lågast lønte, seier Følsvik.

Artikkelen held fram under annonsen.

Varselet frå YS omfattar tilsette i busselskap over heile landet.

– Vi håpar sjølvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er no opp til NHO. Å halda oppe kjøpekrafta er både eit rettidig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi no er i, meiner Bornø.