Vil vera til stor hjelp: – Dette vil vera til stor hjelp for butikktilsette som gjer ein kjempejobb rundt omkring i heile landet, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Slik er dei nye retningslinjene for handling i butikk

Norske styresmakter har fått på plass nye retningslinjer for daglegvarehandelen i samband med koronavirus-situasjonen.

Tiltaka skal mellom anna avgrensa smitte for kundar og tilsette i daglegbutikken. Det vert gjeve råd om reinhald, tiltak for å tryggja dei tilsette og råd til kundane.

I dei nye retningslinjene vert det tilrådd å unngå tett kø i eller ved butikkane og styrkja og hyppigare reinhald. Betaling bør skje kontaktløst, og kontantar skal berre nyttast unntaksvis.

– Dette vil vera til stor hjelp for butikktilsette som gjer ein kjempejobb rundt omkring i heile landet, for å sikra nok mat til befolkninga. Dei er dei nye kvardagsheltane, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ho fortel at styresmaktene har registrert eit behov for slike retningsliner fordi det lokalt rundt om i landet er kome ulike typar påbod og restriksjonar blant anna i daglegvarebransjen.

Retningslinene, nye plakatar og anna informasjonsmateriell er no utarbeidd, slik at alle skal kunna halda seg til dei same reglane.

– Eg håpar dette vil hjelpa situasjonen til daglegvarebransjen som står i ein svært krevjande situasjon, seier Nybø.

Helsedirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har samarbeidd om retningslinjene.

Her er dei nye retningslinjene.