Tilkalla politiet: To ungdomar fødde i høvesvis 2000 og 2001 tok seg tysdag inn på ein bondegård og inn i eit fjøs i Os kommune. Dei to nekta å gå og bonden tilkalla politiet. Foto: Arkiv

To ungdomar tok seg inn i fjøs - nekta å gå

Bonde måtte tilkalla politiet.

To ungdomar, ein gut og jente, fødde i høvesvis 2000 og 2001 tok seg tysdag inn på ein bondegård og inn i eit fjøs på «Os-sida av Bjørnafjorden kommune». Dei to nekta å gå og bonden tilkalla politiet. Då politiet kom fram, hadde dei to flytta seg til utforbi bondegården, og vart bortviste frå staden.

Bonden vil no vurdera å melda forholdet.

– Me er usikre på bakgrunnen for at dei to ungdomane tok seg inn. Dersom det kjem ei melding frå bonden på forholdet, vil me undersøkja saka vidare, opplyser politibetjent Anne Lyssand.

Ho legg til at «å trenga seg inn på privat eigedom» er straffbart.