Godt med varm kjeledress lånt frå skulen.
Godt med varm kjeledress lånt frå skulen.

Vaska bilar for Moldova

Det er kaldt å vaska bilar i februar, men kva gjer ikkje elevane ved Fusa vidaregåande for å bidra når det er Hjelp Moldova-dag.

Mari Harju Skeie, Frilans

post@osogfusa.no

3. februar deltok Fusa vidaregåande skule på «Hjelp Moldova». For tredje år på rad måtte dermed elevane ut og jobba for å tena pengar til skulens solidaritetsprosjekt. Dei fekk velja mellom å arbeide på skulen, heime eller hos diverse bedrifter.

Feil årstid

Ei gruppe på fem elever med lærar Ole Bjørn Eikeland i spissen hadde ansvaret for å vaska bilar. Prisen var 100 kroner per bil. Då arbeidsdagen var slutt, stod dei med 11 skinande, reine bilar. Det hadde snødd tidlegare på dagen, så gjengen var utstyrt med varme kjeledressar, lånt frå skulen. - Kva synest de om å samla inn pengar til Moldova?

- Det er bra at pengane går til ei god sak, men det er litt for kaldt vêr til å vaska biler i februar månad, meinte dei.

Etter ei lang og hard arbeidsøkt, gjorde det godt å koma inn i ei varme kantine der dei vart serverte rykande fersk kaffi og varm kakao.

Lunsj og appelsindfromasj

Inne i kantina sat også tre elevar frå skulens kvardagslivslinje og åtte frå arbeidslivstrening. Desse hadde laga salat og appelsinfromasj som dei skulle selja rundt lunsjtider til alle på skulen.

Leiar Sølvi Fløisand kunne fortelja at dei har laga i stand 30 porsjonar som skal seljast for 50 kroner stykke.

- Eg håpar vi greier å selja alle saman, smiler ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

Heldigvis vart ynsket hennar oppfylt. Rundt klokka eitt var lokalet nemleg tomt for både folk, fromasj og salat.

- Eg synest dette er ei veldig bra sak, seier Fløisand.

Jobbar i alle retningar

14 bøssebærarar samla seg i kantina på skulen om morgonen. Derifrå gjekk dei frå dør til dør i Eikelandsosen og rundt om i heile Fusa for å samla inn pengar til «Hjelp Moldova».

Fleire av desse heldt til på skulen og på Fjord'n Senter.

Der inne selde to elevar vaflar , medan to andre jobba på Tønnekafeen og Fjord'n Blomster.

Julie Eikeland jobbar også til dagleg i Tønnekafeen.

- Kva synest du om prosjektet?

- Dette er ei utruleg flott sak. Det er så store forskjellar mellom oss rike i Noreg og dei som er fattige. Eg synest det er veldig bra at eg kan vera med på å hjelpa born og menneske der ute som ikkje har det like godt som oss, sa ho.

Karina Nordtveit har helgejobb i Fjord'n Blomster.

- Det er utruleg bra at ungdomen blir engasjert i ei så god sak, smiler ho når vi spør om kva ho synest om «Hjelp Moldova».

Artikkelen held fram under annonsen.

Frilans-støtte

Os & Fusaposten er òg med på å støtta «Hjelp Moldova». Denne artikkelen er nemleg skriven av ein elev ved Fusa vidaregåande skule, og pengane frå artikkelen går rett til innsamlingskassa.